Zavřít reklamu

Synology používá i nejvýznamnější výrobce virtuálních lidí FIGURAMA

Tisková zpráva: Studio FIGURAMA (www.figurama.eu), založené spoločnosťou Kurzor je najvýznamnejším výrobcom virtuálnych ľudí v strednej Európe s unikátnymi riešeniami v svetovom meradle. Štúdio vstúpilo na trh veľkoformátového fotorealistického 3D skenovania medzi prvým na svete, v r. 2015. Spoločnosť vyrába virtuálnych ľudí a digitálne kópie ľudských postáv pre potreby výroby počítačových a stolových hier, filmov a pre zábavné […]

22. 3. 2019    

Tisková zpráva: Studio FIGURAMA (www.figurama.eu), založené spoločnosťou Kurzor je najvýznamnejším výrobcom virtuálnych ľudí v strednej Európe s unikátnymi riešeniami v svetovom meradle. Štúdio vstúpilo na trh veľkoformátového fotorealistického 3D skenovania medzi prvým na svete, v r. 2015. Spoločnosť vyrába virtuálnych ľudí a digitálne kópie ľudských postáv pre potreby výroby počítačových a stolových hier, filmov a pre zábavné umenie, šport, medicínu. Za týmto účelom inštalovala najväčší fotorealistický 3D skaner na svete, s možnosťou digitalizácie ľudí v pohybe. Dôraz na kvalitu viedol k tomu, že k odberateľom produktov spoločnosti sa po súkromných osobách, komerčných spoločnostiach a štátnych organizáciách pripojili aj známe tváre showbiznysu, významní športovci.

     
(V Studio FIGURAMA™ sa vaša zosnímaná postava upraví na digitálny 3D model)

Výzva

Pri práci štúdia FIGURAMA vznikajú v zlomkoch sekundy veľké množstvá unikátnych obrazových dát, ktoré je treba cez lokálnu sieť preniesť, bezpečne uložiť a ďalej spracovať. Strata jediného súboru by mohla znamenať znehodnotenie niekoľkohodinovej práce a často by táto strata bola nenahraditeľná. Uložené dáta môžu byť dostupné len autorizovaným osobám – okamžite, jednoducho, bezpečne. Rovnako musia byť dostupné pre digitálne spracovanie na niekoľkých pracoviskách v sieti. Okrem spoľahlivosti a výkonnosti dátového úložiska bolo potrebné zabezpečiť malé rozmery zariadenia ajednoduchosť jeho správy, ochranu dát a minimálne nároky na obslužný personál. Optimálnym riešením by bolo integrovanie infraštruktúry pre spracovanie produkčných obrazových dát a videotokov.

Řešení

„O spoločnosti Synology sme sa dozvedeli na výstave. Zoznámili sme sa tam s riešeniami ako na úschovu a správu dát, tak aj nad dohľad a správu videostreamov. Pochopili sme, že je to ideálny predpoklad pre prevádzku našich zariadení. Správu dát z viac ako 80 zdrojov grafických dát zabezpečuje DiskStation. Kontrolu dát a zobrazenie videotokov zabezpečuje VisualStation VS360HD,“hovorí Ľuboš Grék, konateľ Studio FIGURAMA.

Zjednotenie správy rôznorodých dát podstatne zjednodušilo ovládanie systému a zlacnilo prevádzku.

„RS815+ je pre nás platformou, ktorá integruje ukladanie a spracovanie rozsiahlych objemov dát grafických, foto aj video do jedného škálovateľného a spoľahlivého systému,“ vraví Ľuboš Grék, konateľ Studio FIGURAMA.

Bezchybné zabezpečenie dát je podporené funkciami RAID 10. Dáta sú okamžite a priebežne dostupné v rámci lokálnej siete na niekoľkých pracovných staniciach, ktoré spracúvajú rozsiahle objemy grafických dát.

Výhody

Synology predstavuje plnohodnotné riešenie pre efektívny a rýchly prístup k dátam, bezpečnú úschovu dát a integrované spracovanie dát pre užívateľov rôzneho typu na jednom mieste. Zaučenie na prácu s DiskStation si vyžaduje minimálne nároky, podobne jednoduché je aj nastavenie systémovým administrátorom.

Ľuboš Grék vraví: „Úplne výnimočným v porovnaní s inými výrobcami bol pre nás prístup centra podpory zákazníka, ktoré nám pomohlo vyladiť technické detaily, na ktoré sme si ako neodborníci spočiatku netrúfli. Výkonnosť DiskStation nám umožnila presunúť spracovanie dát z diskov na sieťových pracovných staniciach priamo na diskové pole.“

Pre Studio FIGURAMA sa tak zvýšila spoľahlivosť, bezpečnosť dát a zjednodušila organizácia práce. Výrazné zjednodušenie organizácie práce a celkovú výkonnosť pracovného tímu umožnila centralizácia správy dát a možnosť ich paralelného spracovania. Integrácia videodohľadu do infraštruktúry od Synology je podľa p. Gréka tou hľadanou čerešničkou na torte.