Zavřít reklamu

Belkin hledá odpovědnější způsoby výroby produktů a používá plasty PCR

Belkin, již 40 let přední značka spotřební elektroniky, vytváří produkty, které lidem usnadňují, zlepšují a naplňují život díky síle technologií. V posledním období společnost Belkin učinila promyšlené a metodické rozhodnutí odebírat plastový odpad po spotřebě a znovu jej využívat k vytváření nových výrobků. Společnost Belkin se zavázala uvádět na trh nové výrobky zodpovědně vyvinuté a […]

21. 2. 2024    

Belkin, již 40 let přední značka spotřební elektroniky, vytváří produkty, které lidem usnadňují, zlepšují a naplňují život díky síle technologií. V posledním období společnost Belkin učinila promyšlené a metodické rozhodnutí odebírat plastový odpad po spotřebě a znovu jej využívat k vytváření nových výrobků. Společnost Belkin se zavázala uvádět na trh nové výrobky zodpovědně vyvinuté a zároveň revidovat stávající velkoobjemové produktové portfolio z pohledu udržitelnosti, využívat PCR plasty, zcela vyloučit plasty z obalů produktů, případně zmenšit velikosti obalů. Společnost Belkin nyní využívá již u 17 svých nejoblíbenějších produktů ze 72 % PCR plasty, aniž by tím utrpěla kvalita, trvanlivost a bezpečnost. A v těchto krocích pokračuje.

Společnost Belkin je vítězem Sustainability Awards 2023

Společnost Business Intelligence Group jmenovala Belkin vítězem v projektu Sustainability Awards za rok 2023 v kategorii Iniciativa roku v oblasti udržitelnosti, a ocenila tím přechod společnosti Belkin na recyklované PCR. Ceny za udržitelnost jsou udělovány lidem, týmům a organizacím, které učinili udržitelnost nedílnou součástí své obchodní praxe nebo celkového poslání.

„Od založení našeho oddělení udržitelnosti v roce 2008 jsme dosáhli významného pokroku v měření našich emisí a zavádění opatření k jejich drastickému snížení v rámci naší přímé kontroly. Jsme odhodláni pokračovat v našem úsilí o snižování emisí ve všech aspektech našeho podnikání a významně je ovlivňovat,“ Ernie Roberts, senior manažer pro udržitelnost ve společnosti Belkin. „Naše oddanost designu inspirovanému lidmi a kvalitě ovlivňuje vše, co děláme, od uživatelského testování a procesu výroby prototypů až po dodržování předpisů, výrobu a záruční programy. Kromě dosažení obchodního úspěchu prostřednictvím prodeje našich výrobků na globálním trhu zůstává naše základní zaměření na výzkum a vývoj, komunitu, vzdělávání a udržitelnost. Věříme, že chceme zanechat svět lepším místem, a zůstáváme navždy inspirováni lidmi a planetou, na které žijeme.“

Stručná fakta

Společnost Belkin učinila rozhodnutí vyrábět pouzdra a kryty produktů z recyklovaných materiálů PCR (Post-Consumer Recycled) a používat obaly bez plastů. Materiály PCR využívají plasty původně mířící na skládky a dávají jim nový život. Je to jeden z významných kroků, které společnost Belkin podnikla na podporu oběhového hospodářství a snížení závislosti na prvovýrobě primárních plastů. Touto změnou společnost Belkin snížila emise CO2 (ekv) z obalů výrobků až o 67 %, čímž zabránila uvolnění přibližně 7 000 metrických tun* emisí CO2 (ekv) do životního prostředí.

PCR (plast recyklovaný po spotřebě)

PCR znamená, že jakmile je výrobek připraven k likvidaci spotřebitelem, místo aby skončil na skládce, je jeho plast recyklován na pelety, kde může být znovu použit. Recyklované pelety se často mísí s původním plastem, aby se zachovala primární kvalita. Společnost Belkin přechází u některých svých nejprodávanějších výrobků a nových inovací na použití 72-75 % recyklovaného materiálu v pouzdře nebo krytu výrobku.

Stejná kvalita, stejný design, ale lépe pro planetu

Společnost Belkin se rozhodla přejít na PCR. Přispívá tak k oběhovému hospodářství s vyšším pozitivním dopadem na snižování emisí. Společnost Belkin používá PCR materiály ze 72-75 % (a ne ze 100 %), protože nechtěla ohrozit požadavky na kvalitu výrobků. Společnost Belkin si kladla za úkol zajistit, aby si tento nový plast zachoval stejný vzhled, pocit a vynikající výkon, který zákazníci očekávají.

Pro pouzdra výrobků Belkin se nejlépe hodí plast recyklovaný po spotřebě (PCR)

Začlenění PCR se promítlo do snížení emisí CO2. PCR minimalizuje použití přírodních surovin a znovu využívá odpad, který by jinak skončil na skládce. Společnost Belkin používá ověřené a autentické materiály a kontroluje pravost u zdroje. Strukturální integrita PCR plastů je rovnocenná s vlastnostmi nového plastu, takže kvalita a výkon produktů společnosti Belkin se nijak neliší.

Společnost Belkin odstraňuje plast ze svých vnějších obalů

Obvykle se v obalech Belkin používá kombinace papíru FSC a kartonu* spolu s menším množstvím plastu RPET. Společnost Belkin již používá 100% recyklovaný PET (RPET), kde je to možné, a překračuje tak cíl zahrnout do obalů alespoň 30 % RPET v případě použití plastů. Společnost Belkin usilovně pracuje na vývoji nového designu vnějšího obalu, který je dostatečně pevný, aby splnil svou funkci bez použití plastu, a přechází na vnější obaly 100% bez plastů všude tam, kde je to možné.

„Jsme globální lídr v oblasti příslušenství, kterého sleduje celý svět, a je mi jasné, že náš obchodní úspěch může být jen tak životaschopný, jak životaschopný je náš závazek vůči našim lidem, komunitám, kterým sloužíme, a naší planetě. Když se zamyslím nad tím, jaký vliv může mít společnost naší velikosti a vlivu na planetu, rozhodnutí, která jako organizace činíme, jsou zřejmá. Jsem hrdý na náš závazek hledat odpovědnější způsob výroby produktů Belkin. Naše odhodlání dělat správné věci mě inspiruje a společně budeme pokračovat v práci na udržitelnější budoucnosti,“ Steve Malony, generální ředitel společnosti Belkin