Zavřít reklamu

Aplikace MEDDI app od české společnosti MEDDI hub a.s. získala evropskou certifikaci osvědčující shodu s MDR

Tisková zpráva

11. 9. 2023    

Společnost MEDDI hub a.s., která stojí za vývojem telemedicínských aplikací MEDDI, a která se snaží o jejich neustále rozvíjení a zlepšování, získala nově pro svou aplikaci MEDDI app certifikaci zdravotnického prostředku třídy I, která je vydávána podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích, často označovaného jako MDR (Medical Device Regulation). Toto relativně nové nařízení, které platí od roku 2021, má za cíl výrazně zvýšit kvalitu, bezpečnost a spolehlivost zdravotnických prostředků a posílit mechanismy dozoru nad trhem s nimi.

„Pro nás je získání této certifikace velkým krokem vpřed,“ říká Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti MEDDI hub. „Potvrzuje to, že je naše aplikace zcela v souladu s náročnými požadavky, které klade nařízení MDR na zdravotnické prostředky třídy I. Otevírá se nám tak cesta k novým obchodním možnostem v rámci Evropské unie. Je to pro nás nejen obrovská příležitost, ale i závazek pokračovat v dalším rozvoji a růstu,“ vysvětluje. Společnost MEDDI hub v současné době v rámci Evropské unie poskytuje své služby v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Získáním evropské certifikace se jí otevírají dveře na další klíčové      evropské trhy, jako je například Německo, Francie nebo Itálie.

Aby výrobek získal certifikaci upravenou nařízením MDR, musí projít nezávislým a detailním auditem, při kterém musí být shledáno, že výrobek je kvalitní, bezpečný a zejména splňuje veškeré požadavky stanovené evropským nařízením. Pouze takové výrobky, které při tomto procesu uspějí, mohou nosit specifické označení, které uživateli zaručuje, že výrobek odpovídá standardům, a že se na něj může spolehnout. Právě tímto označením se nyní pyšní také aplikace MEDDI app, která je tak plně připravena ulehčit život statisícům jejích uživatelů a může pokračovat ve své ambici na redefinování standardů poskytování zdravotních služeb.

Aplikace MEDDI app, která je na trhu již od roku 2020, funguje především jako bezpečná komunikační platforma, díky níž je možné se spojit s lékařem kdykoli a odkudkoli na světě. Tím ale využití MEDDI app zdaleka nekončí – aplikace umí například uchovávat nejrůznější zdravotnická data, připomínat návštěvy u lékaře, lze přes ni sdílet data z chytrých hodinek lékaři a lékař přes ní může zasílat eRecepty.

Kromě MEDDI app vyvíjí společnost MEDDI hub také další specializované aplikace, jako je MEDDI Diabetes, určená pro zefektivnění a usnadnění léčby cukrovky nebo MEDDI Baby, jejímž cílem je monitorování nenarozeného dítěte a celková pomoc nastávajícím maminkám. Společnost MEDDI hub také aktivně expanduje za hranice Evropy, konkrétně do Latinské Ameriky, zejména do Ekvádoru, Kolumbie a Peru, tedy do zemí, kde je dostupnost zdravotních služeb značně omezena. Díky aplikacím od MEDDI mají tamní obyvatelé možnost přístupu k odborné a kvalitní péči o své zdraví.