Zavřít reklamu

Obliba solárních panelů roste, důležité je ale myslet na bezpečnost

Tisková zpráva

26. 6. 2023    

Solární elektrárny se po otřesech na trhu s energiemi dostaly na výsluní. Vyrábění vlastní, čisté energiese stalo atraktivní možností pro mnohé české domácnosti a firmy a tak instalace fotovoltaických panelů (FVE) zažívá v České republice nebývalý boom. Správně provedený fotovoltaický systém přináší uživateli významné úspory ve spotřebě elektrické energie a také pocit soběstačnosti a udržitelnosti. Nicméně se s instalací FVE pojí i jistá rizika, která není radno podceňovat. Přemýšleli jste například, jak vypadá požární útok na objekt, na kterém je instalována fotovoltaika?

V případě požáru objektu, který nemusí být nutně zapříčiněn poruchou na FVE, je nutné vůbec umožnit hasičským jednotkám, aby mohly zasáhnout. To znamená, odpojení přívodu elektrické energie do budovy. U objektů bez FVE je toto velmi snadno realizovatelné vypnutím hlavního jističe, popřípadě odpojením nejbližší trafostanice. Nicméně u budov s FVE je situace mnohem složitější.

Při návrhu a instalaci FVE je tedy nutné vzít v potaz všechny aspekty plynoucí z jejího použití. Jedním z aspektů je i protipožární zabezpečení střešních instalací fotovoltaik a opatření požární prevence, která není radno podceňovat. Instalací požárního odpínače SOL30-SAFETY firmy Eaton lze zásadním způsobem snížit rizika spojená s instalací FVE a přispět tak k vyšší bezpečnosti celého systému.

Požární odpínač umožňuje hasičům dělat svou práci

Jak zajistit, aby v případě požáru v budově s FVE mohli hasiči zasáhnout? V případě požáru je na PV modulech a kabelech stále přítomné stejnosměrné napětí až 1 000 V, a to i při vypnutém střídači, což hasičům jejich práci téměř znemožňuje. Jednotky požární ochrany jsou vybaveny technikou umožňující zásah na zařízení pod napětím do 400 V. Nejednou se tak stalo, že přivolané požární jednotky nemohly vést požární útok na objekt a nezbylo jim nic jiného, než jej nechat „pouze“ kontrolovaně shořet.

Na tyto situace je nutné myslet již při instalaci FVE. Řešením je použití požárního odpínače k jednotlivým FV řetězcům, popřípadě jejich rozdělením požárním vypínačem do úseků s napětím nižším než 400V. Tak lze velmi jednoduše a bez větší finanční náročnosti umožnit hasičským jednotkám efektivní vedení požárního útoku na hořící objekt. A to bez zbytečného odkladu.

Požární odpínač SOL30-SAFETY od firmy Eaton je předzapojený odpínač osazený zpožděnou podpěťovou spouští a pomocnými kontakty pro vzdálené sledování stavu. To vše je umístěno do UV odolné skříňky vybavené průchodkami M12, popřípadě MC4 konektory pro rychlé a spolehlivé zapojení do obvodu. Podpěťová spoušť se připojuje do série s nouzovým tlačítkem umístěným vně objektu, popřípadě s automatickým systémem pro odpojení FVE v případě požáru objektu. Celý obvod pak může být napájen z UPS či back-up výstupu použitého střídače. Díky zpoždění podpěťové spouště nedojde k nežádoucímu vypnutí požárního vypínače při překmitech napájení back-up výstupu.

SOL-30 SAFETY se doporučuje u malých fotovoltaických systémů s jedním řetězcem, popřípadě pro individuální odpínání jednotlivých řetězců v různých umístěních. U fotovoltaických systémů obsahujících několik řetězců jde pak o předem zapojený požární spínač SOL30X-SAFETY, který kombinuje 2, 3, 4 nebo 6 v jednom krytu. Na rozdíl od slučovacích boxů nejsou jednotlivé řetězce připojeny paralelně, ale lze je připojit k měniči samostatně. To umožňuje použití více sledovacích MPP.

Požární odpínače jsou k dispozici s metrickými kabelovými průchodkami nebo konektory MC4. U zařízení s metrickými kabelovými průchodkami se všechny kabely připojují pomocí svorkovnic. Instalace zařízení je proto rychlá a jednoduchá. Díky krytí IP65 a  tlakovému kompenzačnímu prvku jsou požární spínače ideální pro venkovní použití.

Použití požárních vypínačů je v současnosti doporučeno HZS, nicméně v aktuálně připravované legislativě se již plně počítá s tím, že instalace požárních vypínačů bude v aplikacích FVE povinná.

FVE si vyžaduje také specifické rozváděče

Stavba fotovoltaické elektrárny s sebou vždy nese nutnost instalace dalších přístrojů nad rámec běžné elektroinstalace. Tyto přístroje mají za úkol chránit zařízení a obsluhu a zajišťovat správný chod elektrárny za všech podmínek. Většinou jsou tyto přístroje dodávány zapojené v rámci nových rozváděčů a v místě instalace se propojí s fotovoltaickými panely, střídačem, případně dalšími komponenty. Tyto rozváděče se od běžných domovních rozváděčů liší svým specifickým provozem, a proto jsou na ně kladeny zvýšené požadavky. Společnost Eaton je tradičním výrobcem instalačních přístrojů a v oblasti fotovoltaických elektráren nabízí pro DC obvody svodiče přepětí, pojistky, jističe a odpínače. Pro AC obvody je pak možné se spolehnout na léty osvědčené modulární přístroje. V nabídce samozřejmě nechybí jističe, proudové chrániče typu A či B (kromě jiných) a ostatní ochranné a spínací přístroje.

Fotovoltaické systémy prošly poslední dobou překotným vývojem a začínají se stávat plnohodnotnou alternativou ke stávajícím výrobnám elektrické energie. Abyste měli o této rychle se rozvíjející oblasti přehled, sledujte naše webináře pro pravidelný přísun hodnotných informací. Materiály z přednášek vedených mimo jiné  Ing. Pavlem Šimonem CSc., předním odborníkem v oblasti fotovoltaických elektráren, si můžete stáhnout.