Zavřít reklamu

Projektu kontroly bezpečnosti výrobků se zúčastnilo 19 evropských států, nejzávažnější nedostatky byly zjištěny v kategorii hraček vyrobených mimo země EU

Tisková zpráva

14. 11. 2022    

Projekt CASP 2021, tedy Koordinované aktivity pro bezpečnost výrobků, se letos zúčastnilo celkem 19 evropských států, mezi nimi i Česká republika. Tento projekt umožňuje všem orgánům dozoru nad trhem (MSA) ze zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru spolupracovat na zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na jednotný evropský trh.

Cílem projektu CASP je zajistit bezpečný jednotný trh tím, že se orgány dozoru vybaví nezbytnými nástroji pro společné testování výrobků uváděných na trh, určení jejich rizik a vypracování společných postupů. Kromě toho je cílem tohoto projektu podpořit vzájemnou diskusi a umožnit výměnu nápadů pro další postupy a vzdělávat hospodářské subjekty a veřejnost v otázkách bezpečnosti výrobků.

Jak CASP funguje

Projekty CASP pomáhají orgánům MSA společně spolupracovat v souladu s jejich prioritami. Do projektu jsou každoročně vybrané jiné skupiny výrobků, letos šlo o hračky vyrobené mimo EU, elektrické hračky, e-cigarety a tekutiny, polohovatelné kolébky a dětské houpačky, osobní ochranné doplňky a nebezpečné padělky. Činnosti CASP se dělí na dvě hlavní skupiny a to na společné testování výrobků uváděných na jednotný trh v akreditovaných laboratořích, určování rizik, která mohou představovat, a vypracování společných postojů a postupů. Druhou skupinou jsou horizontální činnosti jejichž cílem je diskuse vedoucí k přípravě společné metodiky a celková harmonizace postupů. V letošním roce CASP přidal ještě hybridní skupinu činností, která kombinuje praktické postupy a využití výsledků testů s prohlubováním horizontální roviny. Tento postup byl využit pro skupinu nebezpečné padělky.

Výsledky testování výrobků

V rámci testování bylo zkontrolováno celkem 627 vzorků v souladu s harmonizovanou metodikou získávání vzorků, která je definována pro každou kategorii výrobků. Výběr vzorků
byl proveden na základě předběžného výběru jednotlivých orgánů dozoru nad trhy v souladu se specifickými potřebami jednotlivých trhů. Vzorky byly testovány vždy v jedné akreditované laboratoři.

Nejzávažnější nedostatky projekt odhalil v kategorii hraček vyrobených mimo EU, kde bylo testováno celkem 92 výrobků a 77 z nich nesplnilo požadavky testování. Jen o něco málo více než polovina vzorků prošla kritérii testování v kategorii polohovatelné kolébky a dětské houpačky (54 ze 105). Lépe si vedly kategorie elektrické hračky (splnilo 97 z celkových 130 výrobků), e-cigarety a tekutiny (137 z celkových 169 výrobků) a osobní ochranné prostředky 91 ze celkových 131 výrobků). Testování také určovalo celkovou rizikovost výrobků a vážná nebo vysoká rizikovost byla zjištěna celkem u 120 výrobků, střední rizikovost u 26 výrobků a žádná nebo nízká rizikovost u 162 výrobků.

Doporučení pro spotřebitele

Spotřebitelé by měly sledovat systém Safety Gate, protože obsahuje příslušné informace o výrobcích s bezpečnostními problémy, které byly staženy z trhu a zakázány. Zvláštní pozornost by také měly věnovat varováním a označením, která jsou k výrobkům přiložena. A samozřejmě při nákupech vybírat pouze produkty z důvěryhodných maloobchodních kanálů. Stejně tak je důležité nakupovat u spolehlivých prodejců, kteří případně mohou pomoci vyřešit jakýkoli bezpečnostní či jiný problém související s nákupem.