Zavřít reklamu

PRAKAB investuje do výroby ekologičtějších produktů a maximálně recykluje výrobní odpad

Tisková zpráva

9. 11. 2022    

Tisková zpráva: „Nejsme skupina, která upřednostňuje zisk na úkor životního prostředí nebo na úkor sociálních vztahů,“ prohlašuje Ing. Markéta Marečková, MBA, která zastává nově vzniklou pozici ESG manažerky skupiny SKB-GROUP. Do ní patří i společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, český výrobce kabelů s více než stoletou historií. Prakab se dlouhodobě zabývá otázkami ekologie a cirkulární ekonomiky. Už před současnou energetickou krizí začal podnik přemýšlet o tom, jak optimalizovat náklady na materiály a energie. Stejně tak se mimo jiné snaží o co největší recyklaci výrobního odpadu. Úkolem nově vzniklé funkce ESG manažera je především pomoci členům skupiny být ještě více odpovědnými v oblasti životního prostředí, v sociálních otázkách i v nastavení řízení firem. 

Šetříme energii

Prakab je tradiční česká značka, která se soustředí zejména na produkci kabelů pro oblast energetiky, stavebnictví či dopravní průmysl. Je lídrem na poli požárně bezpečnostních kabelů využívaných všude tam, kde je potřeba, aby kabely byly schopny odolat požáru a zajistit funkční provoz. Tuzemský výrobce, stejně jako řada jiných podniků, se snaží v době současné energetické krize šetřit energií. Jedním z kroků je nahrazení některých výrobních zařízení energeticky méně náročnými nebo změna nastavení procesu výroby tak, aby se energie spotřebovalo méně. „Dalším způsobem úspory energie ze sítě je výstavba vlastní střešní fotovoltaické elektrárny,“ představuje ESG manažerka Markéta Marečková plány skupiny. Výstavbu chystají všechny dceřiné společnosti, a to již v letošním nebo příštím roce. Elektrárna Prakabu bude o velikosti téměř 1 MWh.

Markéta Marečková

Kabelovna nadto hledá i cesty k úspoře materiálu. Zásadní přitom je, aby se zachovaly potřebné vlastnosti výrobků a dodržely platné normy. Podnik investuje do výzkumu a vývoje a snaží se vyvinout nové druhy kabelů. „Takové, které obsahují méně kovu či jiných materiálů nebo mají při stávající materiálové náročnosti lepší vlastnosti, takže jsou ekologičtější,“ vysvětluje Marečková.

Recyklujeme vše, co se dá

Prakab klade velký důraz i na principy oběhového hospodářství. Firma usiluje o recyklaci co největšího podílu odpadů, používání recyklovaných vstupních materiálů, ale i recyklovatelnost vlastních produktů firmy nebo cirkulaci obalových materiálů. Kromě toho se zabývá intenzivně otázkou recyklace vody. „Máme vyřešenou recyklaci chladicí vody v rámci výrobního produktu a zamýšlíme se nad využitím dešťové vody v rámci areálu Prakab,“ uvádí expertka na ESG. Za svůj přístup získala kabelovna ocenění „zodpovědná firma“ od společnosti EKO-KOM.

Před několika lety pak kabelovna začala spolupracovat s českým start-upem Cyrkl, který funguje jako digitální odpadové tržiště, jehož cílem je, aby odpadový materiál nekončil na skládce. I díky němu Prakab zavedl ve svých procesech některé novinky. „Tato spolupráce nám potvrdila náš záměr nákupu předdrtiče, což se odrazilo v lepší separaci mědi. Největším přínosem je pro nás nyní možnost propojení nabídky a poptávky přes jejich burzu odpadů, kde jsme získali kontakt na několik zajímavých odběratelů,“ hodnotí Marečková. A doplňuje, že Prakab chce letos využít i další nové služby společnosti Cyrkl, a tou jsou odpadové aukce.

Novinky z EU

Českému výrobci pak v příštích letech přibydou v oblasti udržitelnosti nové povinnosti. Ochrana životního prostředí a přechod na cirkulární ekonomiku jsou celoevropským trendem. Evropská unie přijala řadu nových pravidel k ochraně klimatu. Jde například o standardy zveřejňování informací, které se týkají udržitelnosti. Korporace budou mít povinnost reportovat o dopadech na životní prostředí (například o uhlíkové stopě podniku). „Nastavení sběru dat a sledování vývoje klíčových ukazatelů je ale důležité i pro nás samotné a neřešíme jej jen kvůli legislativním požadavkům. Sami chceme vědět, kde stojíme a jak se nám daří zlepšit v důležitých oblastech,“ prohlašuje manažerka skupiny SKB-Group.

Inovace v oblasti kabelového průmyslu

Pokud jde o budoucnost samotných kabelů, neexistuje způsob, jak přenášet výkonnou elektrickou energii jiným způsobem než kabelem, podle Marečkové tak budeme k přenosu této energie ještě dlouho používat právě kabely. Otázkou ale je, zda se bude jako dnes jednat pouze o metalické kabely, u nichž vodivou část tvoří kov. „Vývoj umělých hmot plněných vodivým uhlíkem za použití nanotechnologií a podobné pokroky budou jistě nahrazovat použití kovů v kabelech. I vodivé, kovové, prvky očekává vývoj směřovaný k lepší vodivosti až supravodivosti. Zde mluvíme o čistotě kovů a chlazení kabelů či kombinaci kabelových prvků,“ uvádí Marečková.

Na významu pak budou nabývat kabely hybridní, které vedou nejen energii, ale i signály nebo jiná média. „Kabely také nebudou jen pasivní, ale budou vybaveny inteligencí, která pomůže řídit celou elektrickou síť, její výkon, ztráty, úniky a zapojení různých zdrojů elektrické energie,“ předpovídá vývoj ESG manažerka Markéta Marečková.

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA je významným českým výrobcem kabelů, loni oslavila 100 let od svého založení. V roce 1921 ji získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben. Mezi nejzajímavější projekty, na kterých se podnik v nedávné době podílel, je rekonstrukce Národního muzea v Praze, při které bylo použito přes 200 km požárně bezpečnostních kabelů. Produkty Prakabu pak najdeme např. i v Obchodním centru Chodov nebo v dopravních stavbách, jako je pražské metro, Tunel Blanka nebo Letiště Václava Havla. Vodiče a kabely od této české značky ale běžně najdeme i v domácnostech.

Komentáře nejsou povoleny.