Zavřít reklamu

Jak si povedou datová centra v roce 2022? Návrat k normálu není na obzoru

Tisková zpráva

17. 2. 2022    

Tisková zpráva: Pro datová centra byla disrupce, kterou způsobila pandemie, také katalyzátorem pro digitalizaci. Naštěstí většina technologií, které byly v průběhu pandemie potřeba, již existovaly a byly podporovány datovými centry a telekomunikační infrastrukturou.

Krize způsobila rychlé osvojení těchto nových technologií a urychlila probíhající vývoj. Nejdůležitější ale je skutečnost, že změna, ke které došlo, je pravděpodobně nevratná. Když odstraníte katalyzátor, neznamená to, že se změny, ke kterým došlo, vrátí. A zvýšená závislost na datových centrech (a samozřejmě na telekomunikační infrastruktuře, která je propojuje), je něco, co s námi již zůstane.

Tento vývoj s sebou ale přináší také problémy. Stabilní nárůst poptávky po datech je minulostí. Naše ekonomiky a společnost jako taková vyžadují data a to přesně ve stejnou dobu, kdy je potřeba zbrzdit spotřebu energií, abychom mohli čelit klimatické krizi. Ale megabity nejsou bez megawattů a tak je jasné, že se zvýšenou poptávkou po datech poroste také spotřeba energie.

Datová centra v době energetické změny

Jak ale může tento sektor splnit oba cíle, které jsou protichůdné? Přijít na řešení bude hlavním úkolem sektoru energetiky a sektoru datových center v následujících pěti letech. Elektrifikace se navíc týká také sektorů průmyslu, dopravy a také vytápění. Nároky na spotřebu energie porostou a data centra mohou řešit problémy, jak získat energii z nových zdrojů.

Řešením je zvýšení produkce obnovitelné energie a to nejen proto, aby byl dostatek energie, ale také proto, aby se snížila spotřeby energie z fosilních paliv. Je to náročná situace pro všechny, nejen pro datová centra. Provozovatelé energetických síti budou mít obzvlášť náročný úkol, tedy navýšit dodávky energii, ale současně odstavit elektrárny na fosilní paliva.

Tato situace může vytvořit další tlak na komerční subjekty. Vlády jednotlivých zemí budou mít tedy náročný úkol a to udělat závažná rozhodnutí týkající se toho, jak se energie vyrábí, řídí a komu je prioritně poskytována ke spotřebě. Irský Dublin se stal jedním z datových center Evropy a datová centra spotřebují asi 11% celkové kapacity sítí a počítá se s tím, že se toto procento ještě navýší. Vztah mezi datovými centry a energetickým segmentem je velmi komplexní a vyžaduje nová rozhodnutí a pravidla. Situace jako v Irsku se totiž bude opakovat i v jiných zemích.

Limitovaná kapacita přinese větší kontrolu

Hráči v segmentu datových center – od velkých technologických firem a provozovatelů až po majitele nemovitostí – jsou zvyklí, že mají energii tak, jak ji potřebují. Jak se ale bude navyšovat potřeba i v jiných sektorech, dojde neodmyslitelně k hodnocení spotřeby datových center. Úkolem pro data centra již nebude efektivita, ale udržitelnost. Nové přístupy, nový design a také  způsob fungování datových center budou podrobeny kontrole. Stejně jako tomu bude u telekomunikačního sektoru, jehož spotřeba energie je mnohonásobně vyšší než u datových center.

Jsme závislí na datech a ta jsou závislá na energii. Brzy se ale objeví velká nerovnost mezi tím, co chceme a co potřebujeme. Nemusíme na to ale nahlížet jako na krizi. Může to být motor pro navýšení investic a urychlení inovací. Pro síť to znamená, že vzniknou nové soukromé projekty obnovitelné energie, které tak moc potřebujeme.

Příležitost pro narovnání vztahu mezi daty a energií

Otevírají se příležitosti pro nové přístupy a nové modely. Pro datová centra to znamená vytvoření nového vztahu s energetickým sektorem a přeměnu ze spotřebitele na součást sítě, která poskytuje služby, kapacity pro ukládání energie a která dokonce energii vyrábí.

Data a energie se sblíží. Datová centra nebudou nabízet pouze frekvenční odpověď, ale stanou se také přímým flexibilním dodavatelem do sítě. Propojování sektorů by se tak mohlo pro datová centra stát hlavní strategií v roce 2022.

Už od konce roku 2021 vidíme první záblesky toho, jak by to mohlo vypadat. Do konce roku 2022 bude vztah mezi datový centry a energetickým sektorem zcela přepsán a my budeme svědky vzniku nových možností, jak se datová centra stanou součástí řešení přechodu na obnovitelné zdroje.

Komentáře nejsou povoleny.