Zavřít reklamu

Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví

Tisková zpráva

29. 9. 2022    

Tisková zpráva: Minulý týden byla Praze u příležitosti odborné konference – Zdravotnictví 2023 – zveřejněna očekávaná studie na téma: Je ČR připravena na digitalizaci českého zdravotnictví.

Studii zpracovala společnost KPMG Česká republika, s.r.o. pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, z. s. (ATDZ) v období mezi únorem a zářím 2022.

Cílem studie bylo:

  1. Zmapovat současný stav digitalizace zdravotnictví v ČR
  2. Zpracování zahraničních případových studií
  3. Identifikovat hlavní bariéry rozvoje eHealth
  4. Identifikovat příležitosti a hrozby pro další rozvoj digitalizace

Česká republika dle Digitial Economy and Society Indexu (DESI) zaostává v celkovém stavu digitalizace, a to jak z pohledu skóre roku 2021, tak z pohledu celkového růstu hodnoty indexu v čase. Z výsledků studie vyplývá, že Česká republika se potýká s nedostatečnou legislativní úpravou, nekoncepčním řízením ze strany státu. Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji. Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává nenaplněná. „Česká republika je v oblasti digitalizace našeho zdravotnictví v porovnání s ostatními a zejména západoevropskými zeměmi stále dost pozadu. Příkladem by nám mělo být zejména Dánsko, které je evropským digitálním premiantem,“ uvádí Jiří Horecký, předseda Správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Digitalizace přináší nesporné benefity všem aktérům zdravotnického systému (úspory, zlepšení a zefektivnění péče, vyšší prevence, vyšší dostupnost informací, dohled nad vlastními daty apod.). Orgány státní správy by měly benefity digitalizace systematicky a srozumitelně řídit a prezentovat spolu s informacemi o konkrétních cílech a milnících postupu, které stanoví ve spolupráci s relevantními stakeholdery. Nedostatečné koncepční řízení v této oblasti může obzvlášť v této době vést k nevyčerpání nebo k neefektivnímu čerpání Národního plánu obnovy či nedostatečnou připravenost České republiky na implementaci požadavků, které vyplynou z nařízení o Evropském prostoru zdravotních dat (EHDS). Jsem velmi rád, že studie KPMG inicializovaná ATDZ ukázala na změnu vnímání digitální medicíny a především tu skutečnost, že máme již velký počet týmů – od malých startupů až po univerzitní celky, které realizují telemedicínu v běžné klinické praxi ve prospěch našich pacientů. Je pro mě osobně výrazným impulzem pro stát, zdravotnictví a legislativu posunout se v této oblasti co nejrychleji správným směrem,“ uvedl prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA Past President and Executive Director of the Czech Society of Cardiology Head of Department of Internal Medicine I – Cardiology Olomouc University Hospital.

„Digitální zdraví a péče se týká nástrojů a služeb, které využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby, monitorování a řízení problémů souvisejících se zdravím a ke sledování a řízení návyků životního stylu, které ovlivňují zdraví. Digitální zdraví a péče je inovativní a může zlepšit přístup k péči a její kvalitu a také zvýšit celkovou efektivitu zdravotnictví.“ (Definice EU)

Komentáře nejsou povoleny.