Zavřít reklamu

Českou aplikaci MEDDI budou využívat ozbrojené síly Peru

Tisková zpráva

23. 6. 2022    

MEDDI hub a.s. je česká společnost, která vyvíjí telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv a celkově ji zefektivnit. Kromě České republiky a dalších zemí ve střední Evropě nyní platforma sklízí úspěchy také v Latinské Americe. Nejnovějším projektem je pak spolupráce s peruánskou armádou a implementace řešení MEDDI do  lékařské péče na  říčních “plovoucích nemocnicích” a námořních plavidlech.

Společnost MEDDI hub rozjíždí společně s peruánskou armádou projekt zdravotní péče  pro říční “plovoucí nemocnice“, které se starají o pacienty ve vzdálených a nedostupných  lokalitách ve vnitrozemí. Cílem pilotního projektu je implementace MEDDI app pro říční plovoucí nemocnici NAPO, které ošetří ročně přes 100.000 pacientů na řece Amazonce a Ucayal. Aplikace umožní bezpečnou komunikaci prostřednictvím videohovoru mezi lékařem na palubě s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině. Pomůže také zefektivnit a urychlit péči o pacienty na palubě díky digitální evidenci pacientů a jejich lékařských záznamů. Aplikace rovněž přispěje ke snížení úmrtnosti těhotných žen, která je v těchto odlehlých oblastech z důvodu nedostatku péče vysoká. Součástí projektu bude i instalace hotspotu v místní komunitě a využití MEDDI jako dalšího komunikačního kanálu pro vzdělávání obyvatelstva a prevenci. Předpokládá se, že použití aplikace bude následně rozšířeno na všech šest plavidel, které peruánská armáda takto využívá.

Dalším společným projektem s peruánskou armádou je implementace MEDDI app do lékařské péče na vojenských námořních plavidlech. Pilotní projekt proběhne na lodi PISCO s posádkou  celkem 557 mužů. Aplikaci budou moci využívat i jejich rodinní příslušníci. Následně se plánuje spolupráci rozšířit i na ostatní vojenská plavidla, kterých má Peru celkem 50 a celkově na nich slouží přibližně 30.000 mužů. Aplikace by byla zpřístupněna i pro více než 150.000 rodinných příslušníků. Hlavním benefitem zavedení MEDDI app do lékařské péče na vojenských plavidlech bude opět možnost bezpečné komunikace s lékaři specialisty v mateřské vojenské nemocnici na pevnině 24/7 a digitální evidence námořníků a jejich lékařských záznamů. Předpokládá se, že implementací telemedicíny do zdravotní péče o námořníky dojde také ke snížení výdajů na zdravotnictví v armádě, např. snížením počtů evakuací pacientů z lodě na pevninu helikoptérou.

„Pro plovoucí nemocnice nebo námořní plavidla je telemedicína způsobem, jak rychle a opravdu efektivně zlepšit péči o posádku. V současné době je kontakt se specialisty na pevnině velmi omezený, stejně jako jakákoliv digitální evidence námořníků a jejich zdravotních záznamů. Věříme, že se využití naší aplikace v pilotních projektech osvědčí a spolupráce bude v průběhu tohoto a příštího roku rozšířena na všechna plavidla. Do budoucna pak chceme naše řešení nabídnout válečným flotilám v Kolumbii, Ekvádoru, Argentině, Chile a Dominikánské republice,“ vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti MEDDI hub.

MEDDI hub a.s. je česká společnost, která vyvíjí telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv a celkově ji zefektivnit. Je také aktivním propagátorem telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a jednou ze zakládajících společností Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. Po úspěchu v Česku, kde svá řešení nabízí lékařským zařízením (např. Masarykův onkologický ústav), korporátním klientům (např. Veolia a VISA) a veřejnosti, se projekt rozšířil na Slovensko a do dalších zemí střední a východní Evropy. Společnost je velmi aktivní také v Latinské Americe, kde se kromě spolupráce s místními nemocnicemi a univerzitami rozjíždí pilotní projekt MEDDI Diabetes zaměřený na začlenění telemedicíny do průběžné péče o pacienty s tímto onemocněním. Za tento projekt získala společnost nedávno mezinárodní ocenění Společnosti pro výzkum, zdraví, rozvoj podnikání a technologie (SIISDET).

Mobilní aplikaci určenou pro veřejnost je možné stahovat na Google Play a v App Store.

Komentáře nejsou povoleny.