Zavřít reklamu

Společnost Eaton již deset let vyvíjí nejmodernější produkty a technologie v Roztokách u Prahy

Tisková zpráva

17. 3. 2022    

Eaton, přední globální společnost v oblasti distribuce elektrické energie, letos oslaví 10. výročí otevření svého Eaton Evropského Inovační centra (EEIC) v Roztokách u Prahy. Cílem centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie. „V Roztokách vyvíjíme špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. Pracujeme také na projektech zabývajících se úsporu paliva, funkční bezpečností a inteligentními prvky,“ říká Luděk Janík, Site Leader EEIC.

Tým prvotřídních inženýrů a výzkumných pracovníků z více než dvaceti zemí světa se z původních šestnácti členů rychle rozrostl na současných 170 a plánuje se jeho další rozšíření. „Jsme velice hrdí na to, že se nám daří pro Roztoky získávat ty nejlepší talenty a zkušené inženýry z celého světa. To nám dává možnost přicházet se skutečně inovativními nápady a pro určité produktové oblasti být v popředí inovací,“ pokračuje Luděk Janík. Ve výzkumném centru v současné době působí více než deset výzkumných týmů, které kromě vlastní expertízy využívají hlavně možnost mezioborové spolupráce, která je pro vývoj moderních produktů nezbytností.

Úspěchy EEIC jasně dokazuje skutečnost, že za svojí existenci požádalo centrum již o více než šedesát patentů a deset z nich skutečně získalo. Jednalo se hlavně o patenty za projekty z oblasti automobilového průmyslu, spínání a jištění silové elektřiny a průmyslové automatizace.

EEIC je jedním z šesti hlavních inovačních center společnosti Eaton na světě a jediným takovým centrem v Evropě. Další najdeme ve Spojených státech amerických, v Indii nebo v Číně. Kromě řešení pro budoucnost spolupracovalo EEIC také na mnohých projektech, jejichž využití se již přesunulo z vývoje do praxe a které jsou využívány po celém světě. Jako příklad můžeme uvést systém pro chytrou domácnost xComfort nebo přístroje AFDD, které jsou určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalace.

Dekáda inovací 

EEIC vzniklo v roce 2012 a již o rok později přihlásilo svůj první patent, který také získalo. Jednalo se o patent z oblasti řešení pro automobilový průmysl. „Pro nás mělo získání tohoto patentu vlastně takovou symbolickou hodnotu. Byl to náš první patent a zrovna v oblasti, která se váže k samotným počátkům naší společnosti. Ta v roce 1911 vznikla právě jako dodavatel řešení pro rychle se rodící automobilový průmysl,“ vysvětluje Luděk Janík.

Roztocký tým se rok po otevření centra rozrostl na více než padesát osob a v roce 2015 se přestěhoval do nově postavené budovy. Ta inženýrům nabízí kvalitní zázemí pro výzkum a vývoj, včetně moderních laboratoří vybavených veškerou nezbytnou technikou. Výzkumné týmy se tak mohou plně soustředit na vývoj nejmodernějších produktů a technologií pro elektrické, automobilové, letecké a IT systémy nové generace. Zaměření centra se postupně rozšířiloo další nové oblasti, která zahrnují především Výkonovou elektroniku, Software, Elektroniku a řízení, Modelování a simulace elektrických oblouků. „Snažíme se maximálně investovat do vybavení, které naše týmy potřebují pro svojí práci. V roce 2018 jsme navrhli a spustili nejvýkonnější superpočítač společnosti Eaton, který nám pomáhá vyvíjet zásadní komponenty jako elektrické jističe, pojistky a nebo rozváděče odolné před zkraty,“ říká Luděk Janík.

EEIC je od svého vzniku velmi aktivní v oblasti spolupráce s prestižními partnery z akademického světa. Aktivně spolupracuje kromě ČVUT také s Brněnskou technickou univerzitou, Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (ČVUT), Regionálním inovačním centrem elektrotechniky při Západočeské univerzitě, Masarykovou univerzitou a RWTH Aachen University. V rámci těchto partnerství se EEIC zapojilo do několika významných inovačních projektů podporovaných vládou České republiky a také získalo financování od Evropské unie. „V této oblasti se věnujeme hlavně projektům pro Průmysl 4.0, vývoji rozváděčů bez použití nebezpečného skleníkového plynu SF6, nové generaci elektrických jističů, mikrosítí a různým platformám pro využití v globálním posunu k elektrifikaci dopravy,“vysvětluje Luděk Janík.    

Udržitelná budoucnost

EEIC v současné době zaměstnává 170 odborníků a do roku 2025 plánuje jejich počet zvýšit na 275. Jejich hlavním úkolem bude práce na projektech, které jsou důležité pro udržitelnou budoucnost a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude jasně definována decentralizovanou výrobou elektrické energie, elektrifikací a digitalizací rozvodu energie. „Budeme se zaměřovat na vyvíjení nových přístupů, současně ale bude naším úkolem také vylepšování stávající produktů společnosti Eaton tak, aby byly efektivnější a odpovídaly zásadám udržitelného rozvoje,“ uzavírá Luděk Janík. V EEIC v současné době vzniká nové oddělení pro Energetický přechod a digitalizaci. To se bude věnovat projektům v oblasti začleňování budov pro procesu energetického přechodu skrze využívání obnovitelných zdrojů energie, infrastruktury pro elektromobily a zařízení pro ukládání energie. Plánuje se také rozšíření týmu pro eMobilitu a letectví.

Komentáře nejsou povoleny.