Příběh série Assassin’s Creed – 1. díl: První civilizace

V dnešním speciálu započneme cyklus, který poodhalí kompletní příběh série Assassin’s Creed.

23. 1. 2018    

V posledních deseti letech se snad žádná herní série neprosadila tolik, jako Assassin’s Creed. Její dopad na videoherní průmysl byl vskutku značný. Mnoho titulů se přizpůsobilo tomu, co tato série dokázala nastolit. Jenže s čím má série maličko problém, tak je konzistentnost celého příběhu. Zarytí fanoušci se ještě chytají, ale nováčci jsou poněkud mimo pomyslnou mísu.

Proč je možné se v rámci Animu napojit na vzpomínky předků? Jaký to má smysl? Jaký to má účel? K čemu to celé směřuje? I na to se pokusíme vlastním názorem odpovědět, ale nejprve si shrneme dosavadní historii univerza Assassin’s Creed.

Tento článek jsem se rozhodl uchopit, tak aby veškeré informace o příběhu šly chronologicky za sebou. Informace jsou tak seřazeny od počátku celého příběhu, nikoliv dle jednotlivých dílů, které za uplynulých deset let vyšly. Vše začíná od takzvané První civilizace.

První civilizace – Isu

O první civilizaci jsou drobné zmínky už v prvním díle, naplno se ale jejich odkaz začíná projevovat až od druhého dílu s Eziem v hlavní roli. Co jsou zač? Z toho, co o nich zatím víme, tak byli vyspělou civilizací, která tu byla dávno před námi. Název této civilizace je Isu a šlo o vůbec první zástupce lidské rasy. Společnost Abstergo pro ně dokonce přišla s druhovým označením Homo sapiens divinus (člověk moudrý – božský).

Svým způsobem tento druh mohl být označován za bohy. Jeho DNA byla tvořena trojitou šroubovicí a využívaly oproti našim pěti smyslům, dokonce šest. Z jejich éry pochází takzvané úlomky ráje, které poté nacházejí jednotlivý hrdinové ze série Assassin’s Creed. Isu vytvořili i další druhy na bázi Homo genu, tak aby mohli nižší rasy využít pro fyzicky náročné práce.

Isu byli výjimeční tím, že byli velmi vysocí a dožívaly se na lidské poměry velmi vysokého věku. Nižší druhy byly tvořeny i s určitými schopnostmi, které měli rovněž Isu. Nicméně nedosahovali takové inteligenční úrovně a vnímali Isu jako své božstvo. Nižší druhy měly menší lebky, byly menší a nedožívaly se takového věku.

Ohledně Isu je rozhodně zajímavý fakt, že stejně jako ostatní druhy, tak i oni jsou výsledkem tisíců let evoluce. Jejich původ však není známý. Rozhodně však stojí za zmínku, že v Assassin’s Creed: Origins se již naráželo na to, že i před Isu zde již někdo byl. Zda je tím myšlena ještě jiná civilizace, mimozemšťané nebo dokonce Bůh, to je zatím velká otázka.

Homo sapiens co by náš druh, tak byl vytvořen právě civilizací Isu, která nás vytvořila za účelem potřebné pracovní síly. Jejich výtvorem je i Homo Neanderthalensis (člověk neandrtálský), který měl sloužit jako válečný výtvor.

Dlouho se v sérii vedli spory o to, co jsou úlomky ráje zač. Jedná se o speciální artefakty, které Isu vytvořili za účelem ovládání mysli u nižších druhů. Díky těmto relikviím je mohli přinutit k určitým činnostem. Proto dnes působí jako mocné zbraně na ovládnutí svých protivníků. Nižším druhům byl do mozku vložen neuropřijímač, díky kterému mají úlomky ráje na tyto druhy velký vliv.

Postupem času však docházelo i ke křížení rasy Isu a nižšími druhy. Díky tomu nakonec vznikla jakási hybridní rasa, která se stala imunní vůči účinkům úlomků ráje. Dva z potomků této rasy se vzepřeli svým pánům a ukradli jedno z jablek ráje. Šlo o Adama a Evu v roce 75010 př.n.l. Zároveň se jim podařilo se vymanit z vlivu Isu a dostat se z Ráje. Tato událost zažehla rozsáhlý konflikt, kdy se tito lidé obrátili proti svým pánům, a započala válka.

Válka byla velmi tvrdá. Isu byli vyspělejší a silnější, nicméně lidská rasa dominovala svým počtem. Desetiletí trvalo, než boje ustaly. Ukončení války měl za následek výron koronární hmoty ze Slunce. Došlo k ohromným ztrátám na životech. Tato událost je známa jako katastrofa Toba. Isu díky neutuchajícím bojům nedokázali včas reagovat na blížící se nebezpečí.

Někteří z vědců Isu však v posledních letech hledalo způsoby, jak Zemi ochránit. Triumvirát – Minerva, Juno a Jupiter se uzavřeli v hlavním chrámu po mnoho let a zkoušeli různé způsoby, jak docílit odvrácení katastrofy. Po celé Zeměkouli se během války vystavělo mnoho chrámů, kde rovněž hledali řešení, jak odvrátit konec.

Předtím než došlo ke katastrofě Toba, tak se ukázalo, že Juno po celou dobu, plánovala jinou budoucnost. Po katastrofě měla v plánu ovládnout zbytky přeživších a za pomoci těchto služebníků uvěznit Minervu i Jupitera. Byla však odhalena a uvězněna. Minervě se podařilo, alespoň vytvořit piedestál, který nazvala OKO. Díky němu dokázala ovládnout a pozměnit některé prvky samotné existence, čímž se jí podařilo napříč časem pro budoucí civilizace schovat skryté zprávy, které měly vést k ochraně Země.

Ještě, než Minerva stihla oko použít, zjistila, že Juno už jej stačila upravit tak, že pokud bude použito, dojde k osvobození Juno z jejího vězení. Minerva se tak rozhodla, že zařízení raději zničí. Z obou druhů přežilo jen málo přeživších. Někteří z Isu se přesunuli do nových lokací, jako byly budoucí Indie, Egypt, či Řím. Zde šířili svůj vliv a byli považováni za bohy. Někteří známí Isu po katastrofě byli Osiris, Durga, Consus a Jupiter.

Isu tušili, že ke katastrofě opět dojde a znovu začali pracovat na řešení. Minerva navrhla nové OKO a s ním vytvořila holografické a interaktivní nahrávky, které umístila do trezoru na místě, kde v budoucnu byl postaven Řím. Minerva v záznamech hovoří o zničení světa a o takzvaných krytech, které mohou Zemi zachránit. K těmto informacím se nakonec dostal Desmond Miles skrze vzpomínky Ezia Auditore. Někteří z Isu zvolili vlastní cesty záznamu, nedochovalo se však téměř nic.

Isis byla matkou všech egyptských bohů a k ochraně používala Ankh. Její milenec Osiris však zemřel a ona se rozhodla jej přivést zpět. Poté co využila Ankh k tomuto účelu byl Osiris oživen a zplodili spolu Hóra. Ankh následně zůstal uschován v pyramidě, odkud jej po 200 letech ukradli římští nájezdníci. Poté byl prodán do otroctví Josef svými bratry za to, že mu jeho otec daroval záštitu Ráje. Josef se však stal hlavním pobočníkem Faraona a své bratry následně pozval do Egypta, aby zde žili dobrý život.

Po smrti Josefa se faraon stal krutým a svůj lid zotročil. Následně se objevuje Mojžíš, který pomocí Žezla Ráje osvobodí otroky a odvedl je do východního středomoří. V letech 702 – 690 př.n.l. vládl v Egyptě Shabataka a to rovněž pomocí Žezla Ráje. Na počest Isu se začaly stavět chrámy. Necelých 100 let po vystavění chrámů se již začalo věřit v Isu pouze jako v boha, nikoliv jako nadřazenou rasu.

Další článek je věnován událostem, které proběhly za doby Bayeka ze Síwy, který byl původně medžajem Faraona a následně se stal prvním Assassinem.