Příběh série Assassin’s Creed – 2. díl: Bayek ze Síwy

V našem dalším speciálu poodhalíme další střípek z celkového příběhu série Assassin’s Creed. Tentokrát půjde o počátky bratrstva, během Assassin’s Creed: Origins, jehož hlavním hrdinou byl Bayek ze Síwy.

5. 3. 2018    

V našem minulém článku jste se mohli dozvědět více o pradávné První civilizaci Isu. Dnes tu máme článek o příběhu velkého válečníka ze Síwy. Okolo roku 49 před Kristem se zrodil první zabiják, který se rozhodl změnit svět díky urputnému boji s řádem. Jak to celé začalo a co Bayeka hnalo k tomuto kroku?

Příběh vychází ze hry Assassin’s Creed: Origins, která vyšla koncem minulého roku a chronologicky nás vrátila na samý začátek celé ságy, kdy objevujeme prvního assassina – jeho ponutky, začátky, rodinu a následně s ním prožíváme několik let, během nichž vzniká prvopočátek řádu assassinů.

Příběh medžaje Bayeka nás zavedl na počátku do roku 49 před Kristem, kdy žije se svou ženou Ayou a synem Khemu v Síwě. Jednoho dne však přepadnou Síwu maskovaní muži, kteří nutí Bayeka k tomu, aby jim otevřel skrytou komnatu v Amunově chrámu (v češtině se jedná o boha Amona, který je označován jako nejvyšší z pantheonu egyptských bohů). Khemu pomůže Bayekovi utéct, ten jej však v zápalu boje omylem usmrtí dýkou vraženou do hrudi.

Bayek ze Síwy – Prvopočátky assassinského řádu

O rok později, tedy v roce 48 před Kristem se Bayek rozhodne vydat ze Síwy, aby dopadl oněch pět maskovaných můžu. Jeho pátrání jej navždy poznamená a změní, stejně tak jako tomu bylo v případě dalších assassinů, kteří v průběhu historie následovali jeho přesvědčení. Podaří se mu vystopovat prvního z nich. Rudjek alias Volavka tak umírá jeho rukou a Bayek se nyní musí vrátit do Síwy, aby zde mohl zachránit své lidi před knězem Medunamunem. Zabíjí i jeho, neboť se kněz pokoušel násilím vniknout do komnaty v chrámu a neváhal při tom mučit obyvatele Síwy.

Následně se hlavní hrdina vydává do úchvatné Alexandrie, kde se setkává s neohroženou bojovnicí Ayou a zároveň jeho vlastní ženou. Ta mu prozradí, že se jí podařilo vystopovat další cíl. Je jím údajně Eurodos zvaný Had. Sama Aya již usmrtila Actaeona, který si říkal Sup a následně také Ktesose alias Berana. Aya se svěřuje o tom, že pracuje s Apollodorem a to dokonce pro samotnou Kleopatru, která si dělá nárok na Egypt. Bayek získává první skrytou čepel a vydává se zavraždit Euroda.

Některá z Erudových slov mu však uvíznou v mysli a Bayek je sžírán pochybnostmi. Rozhodne se tak vydat znovu za Kleopatrou, kde požaduje jasnější odpovědi ohledně tajemného řádu. Ta mu odhaluje pravdu o řádu Prastarých, který ji vyhnal a upřel právo na trůn. Aktuálně tak vládne Egyptu její mladičký bratr Ptolemaios, jenž je pouze loutkou řádu.

Řád má však mnohem více členů, než si Bayek myslel a jeho tajemné machinace jsou svázány s celým Egyptem. Boj o osud celé říše tak začíná. Dalšími vlivnými nepřáteli se tak stávají Skarab, Hyena, Ještěr a Krokodýl. Jak se záhy ukazuje, Eurodos nebyl Hadem nýbrž Hrochem. Označení Had bylo nesprávně pochopeno a označovalo samotný řád Prastarých.

Zatímco se Bayekovi daří vyvraždit veškeré tyto cíle, tak Aya mezitím svádí boj na otevřeném moři, aby si získala přízeň Pompeia Velikého a nabídla mu spojenectví s Kleopatrou. Bayek následně od Ayi obdrží dopis v němž se píše, že jsou ještě dva další cíle, a to Škorpión a Šakal. Dle všeho jsou zodpovědní za smrt jejich syna, a navíc patří mezi hlavní stráž samotného Ptolemaia.

Bayekovi se podaří vystopovat, že Šakalem je Lucius Septimius, než se mu jej však podaří konfrontovat, tak Septimius zavraždí spojence Pompeia. Kleopatře se s pomocí Ayi a Bayeka podaří dostat do paláce k Juliu Cesarovi. Díky jejím schopnostem vyjednávat se z něj stane její vlivný spojenec. Pothinus, tedy Škorpion, následně zemře Bayekovou rukou a ten se pokusí zavraždit i Septimia. Je však zastaven Juliem Cesarem. Aye se podaří zahnat Ptolemaia k Nilu. Když se jej mladý faraon pokouší překonat, tak je roztrhán krokodýly.

Po skončení občanské války nastane v Egyptě relativní klid. Kleopatra se ujímá trůnu a stává se faraonem. Septimius je nyní nejbližším rádcem Julia Caesara a Kleopatra navíc zpřetrhá vazby na manžele ze Síwy. Bayek si nyní se svou ženou a spojenci uvědomují, že Kleopatra a Caesar jsou nyní spojeni s řádem.

A tak vzniká to nejdůležitější. Bratstvo! Prvopočátek assassinského řádu. Bayek dává dohromady schopné lidi, kteří budou řádu Prastarých čelit a budou podporovat svobodu lidu. Bayek a Aya zjišťují, že řád se velmi zajímá o hrobku Alexandra Velikého. Při pátrání naleznou smrtelně raněného Apollodora, který jim prozradí, že hlavní osobou v řádu Prastarých je Flavius, jinak zvaný Lev. Společně se Septimiem se mu z hrobky podařilo ukrást artefakty První civilizace a pokouší se otevřít komnatu v Síwě.

Bayek najde komnatu již otevřenou a podaří se mu při konfrontaci s Flaviem jej porazit, čímž pomstí i smrt svého chlapce Khemu. Poté co se vrátí ke své ženě, tak zjišťuje, že se jí podařilo pro jejich účel rekrutovat z římských sil Marca Junia Bruta a Gaia Cassia Longinuse. Aya má plán, kdy se za pomoci nových spojenců vydá do Říma a má v plánu vraždu Septimia a samotného Caesara.

Tímto okamžikem se rodinné vazby Ayi a Bayeka navždy zpřetrhají. Vzdají se své minulosti ve prospěch celého Egypta a zájmu lidu. Chtějí být těmi, kdo chrání svět ze stínů. Bayek při rozloučení s Ayou upustí svůj přívěsek s orlím zobákem. Aya poté co jej zvedne z písku, tak se inspiruje k vytvoření onoho loga, které v budoucnu assassinský řád využívá.

Aya se vydává do Říma, kde se jí podaří v drsném boji porazit Septimia. Následně se infiltruje do senátu, kde přímo při projevu, zavraždí Julia Caesara. Poté se vydává zpět a varuje Kleopatru, že pokud nebude spravedlivým vládcem, zavraždí ji také. Následně společně s Bayekem rekrutují nové lidi. Bayek řídí řád v Egyptě a Aya v Římě. Nyní si Aya říká Amunet a plní vůli lidu.

Roku 38 před Kristem je Bayek přinucen se vydat na Sinai. Zde dochází k hroznému zacházení s místními ze strany Říma. Hlavním cílem se stává generál Rufio. Ten poté co jsou mu povražděni všichni pobočníci je nucen se Bayekovi postavit napřímo. Souboj s ním Bayek vyhraje a Sinai se tak stává svobodnějším územím.

Po zradě z vlastních řad, kdy se proti nim otočí Gamilat, jako vůdce rebelů se Aya s Bayekem rozhodnou, že nikdy nesmí dopustit, aby se jejich přesvědčení rozpadlo. Opět se tedy jejich cesty dělí a Bayek zůstává v Egyptě, zatímco Aya vyráží zpět do Říma.

Okolnosti Ayu však donutí k tomu, aby 12. srpna roku 30 před Kristem vnikla do paláce v Alexandrii a pomocí jedu otrávila a tím i usmrtila Kleopatru. Poté až do konce života Aya i Bayek obětovali vše svému bratrstvu.

V dalším díle se ještě vrátíme krátce k Bayekovi a jeho rodičům, kteří za sebou mají také výraznou historii. Rovněž si poodhalíme i to, jak je AC: Origins propojen s První civilizací Isu.